มี 9 หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาระดับจากTrinity College Dublin, the University of Dublin

ireland

2446

16

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 155

B.A. (Honors) in Ancient and Medieval History and Culture

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€20,609.00 (฿ 773,169) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Middle Eastern and European Languages and Cultures

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€20,609.00 (฿ 773,169) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Digital Humanities and Culture (M.Phil.)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€18,167.00 (฿ 681,555) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Phil. / P.Grad.Dip. in Gender and Women's Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 May 2021

€15,304.00 (฿ 574,146) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Phil. in Identities and Cultures of Europe

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€15,399.00 (฿ 577,710) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Letters, Centre for Gender and Women's Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Modern and Contemporary Literary Studies (M.Phil. / P.Grad.Dip.)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€16,868.00 (฿ 632,822) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD (School of Languages, Literatures and Cultural Studies)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มีนาคม 2022

€11,364.00 (฿ 426,333) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor in Philosophy in Gender and Women's Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มีนาคม 2022

€11,364.00 (฿ 426,333) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Trinity College Dublin

เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา ผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และก้าวทันโลก

  • เป็นมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์ที่มีอันดับสูงที่สุดในเวทีนานาชาติ
  • วิทยาเขตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและประวัติศาสตร์
  • มีศิษย์เก่าดีเด่นเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบล
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ