มี 4 หลักสูตรการดูแลส่วนบุคคลและการออกกำลังกายระดับจากTrinity College Dublin, the University of Dublin

ireland

2450

16

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 155

M.Sc. in Sports and Exercise Medicine

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€26,269.00 (฿ 980,585) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc./P.Grad.Dip in Nursing - Child Health and Wellbeing

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

€21,340.00 (฿ 796,592) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Certificate in Clinical Exercise

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

€3,649.00 (฿ 136,212) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Postgraduate Diploma in Clinical Exercise

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

€5,464.00 (฿ 203,963) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Trinity College Dublin

เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา ผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และก้าวทันโลก

  • เป็นมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์ที่มีอันดับสูงที่สุดในเวทีนานาชาติ
  • วิทยาเขตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและประวัติศาสตร์
  • มีศิษย์เก่าดีเด่นเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบล
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ