มี 1 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากDublin City University

ireland

455

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science in Human Resource Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

€16,000.00 (540,872 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้