มี 13 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากDublin City University

ireland

455

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Hons) in Analytical Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 27 มกราคม 2020

€15,000.00 (507,068 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) in Athletic Therapy and Training

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 27 มกราคม 2020

€18,000.00 (608,481 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) in Chemical and Pharmaceutical Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 27 มกราคม 2020

€15,000.00 (507,068 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) in Children's and General Nursing (Integrated)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 27 มกราคม 2020

€13,200.00 (446,219 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) in Nursing (General)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 27 มกราคม 2020

€13,200.00 (446,219 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) in Nursing (Intellectual Disability)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 27 มกราคม 2020

€13,200.00 (446,219 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Hons) in Nursing (Mental Health)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 27 มกราคม 2020

€13,200.00 (446,219 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Health and Society

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 27 มกราคม 2020

€15,000.00 (507,068 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Honours) in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 27 มกราคม 2020

€15,000.00 (507,068 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Higher Diploma in Children's Nursing

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019, 27 มกราคม 2020

€11,300.00 (381,991 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Digital Health and Medical Technologies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2020

€14,000.00 (473,263 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Diagnostics and Precision Medicine

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - FULL TIME 1 YEAR

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

€13,000.00 (439,459 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้