มี 14 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากDublin City University

ireland

444

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Humanities (Psychology Major)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 4 YEARS AND MUST BE COMPLETED WITHIN AN EIGHT-YEAR REGISTRATION PERIOD.

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science (Hons) in Analytical Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€15,000.00 (522,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Hons) in Athletic Therapy and Training

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€18,000.00 (626,420 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Hons) in Chemical and Pharmaceutical Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€15,000.00 (522,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Hons) in Children's and General Nursing (Integrated)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4.5 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€13,200.00 (459,375 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Hons) in Nursing (Intellectual Disability)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€13,200.00 (459,375 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Hons) in Nursing (Mental Health)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€13,200.00 (459,375 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Honours) in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€15,000.00 (522,017 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Higher Diploma in Children's Nursing

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€11,300.00 (393,252 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Diagnostics and Precision Medicine

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - FULL TIME 1 YEAR

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

17 July 2020

€13,000.00 (452,414 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc in Psychology (Conversion)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

17 July 2020

€15,300.00 (532,457 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Psychology and Well-being

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ March 2021

€15,300.00 (532,457 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

DCU อยู่อันดับ 19 ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไอร์แลนด์สำหรับอัตราการมีงานทำของบัณฑิตจาก 2020 QS Graduate Employability Rankings

  • มีนักศึกษานานาชาติ 20% จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลก
  • ตั้งอยู่ที่เมือง Dublin หนึ่งในเมืองที่เป็นมิตรที่สุดในโลก
  • ห้าคณะวิชามีหลักสูตรกว่า 80 หลักสูตร