มี 12 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีจากDublin City University

ireland

396

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA in Humanities

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - .

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

BA in Irish, Journalism and Digital Media

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€15,000.00 (514,229 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA Single Module

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 5

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (Joint Honours) (Humanities)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€15,000.00 (514,229 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Joint Honours) (Languages)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€15,000.00 (514,229 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Business and Irish

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€15,000.00 (514,229 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education in Gaeilge and French or German or Spanish

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€14,380.00 (492,974 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Religious Education and English

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€14,900.00 (510,800 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Religious Education and History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€14,900.00 (510,800 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Religious Education and Music

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€14,900.00 (510,800 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Joint Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - OVER 4 YEARS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

€15,000.00 (514,229 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Humanities (Psychology Major)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - MINIMUM OF 4 YEARS AND MUST BE COMPLETED WITHIN AN EIGHT-YEAR REGISTRATION PERIOD.

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

DCU อยู่อันดับ 19 ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไอร์แลนด์สำหรับอัตราการมีงานทำของบัณฑิตจาก 2020 QS Graduate Employability Rankings

  • มีนักศึกษานานาชาติ 20% จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลก
  • ตั้งอยู่ที่เมือง Dublin หนึ่งในเมืองที่เป็นมิตรที่สุดในโลก
  • ห้าคณะวิชามีหลักสูตรกว่า 80 หลักสูตร