มี 1 หลักสูตรการวางแผนนโยบาย / กลยุทธ์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากDublin Institute of Technology

ireland

326

1

DT349 MSc in Strategic Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (403,444 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้