มี 9 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

382

2

DT035 BSc Electrical Services and Energy Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,500.00 (443,429 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT106 BSc in Spatial Planning or Environmental Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,500.00 (443,429 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT203 BSc in Forensic and Environmental Chemistry (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (407,954 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT221 BSc in Physics with Energy and Environment

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (407,954 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT260 BSc in Industrial and Environmental Physics (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,500.00 (372,480 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT436T MSc in Environmental Health and Safety

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,500.00 (443,429 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT491 BSc in Environmental Health (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (407,954 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT711 MSc in Energy Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,500.00 (443,429 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT712 BSc in Electrical Services and Energy Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (407,954 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้