มี 8 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

397

2

DT005 BEngTech in Building Engineering (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€10,500.00 (355,006 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT101 BArch in Architecture (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€12,500.00 (422,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT104 BSc in Real Estate - Auctioneering, Valuation and Estate Agency (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€10,500.00 (355,006 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT110 BSc in Property Economics (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€12,500.00 (422,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT111 BSc in Quantity Surveying and Construction Economics (Level 8)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€12,500.00 (422,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT117 BSc in Construction Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€12,500.00 (422,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT175 BSc in Architectural Technology (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€12,500.00 (422,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT9124 MSc in Real Estate

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,500.00 (422,626 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้