มี 2 หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพย์สินระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

353

2

DT104 BSc in Real Estate - Auctioneering, Valuation and Estate Agency (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (352,296 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT9124 MSc in Real Estate

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,500.00 (419,400 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้