มี 1 หลักสูตรการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDublin Institute of Technology

ireland

331

1

DT343 BSc in Retail and Services Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (399,300 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้