มี 7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDublin Institute of Technology

ireland

353

2

DT021A BE in Electrical and Electronic / Computer and Communications Engineering (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€12,500.00 (416,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT080 BTech in Networking Technologies (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (349,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT080B BSc in Networking Applications and Services (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€12,500.00 (416,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT211 BSc in Computer Science - Infrastructure (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (383,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT228 BSc in Computer Science (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (383,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT343 BSc in Retail and Services Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (383,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT508 BA in Games Design (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (383,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้