มี 10 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDublin Institute of Technology

ireland

385

2

DT001 BSc in Product Design (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€12,500.00 (421,445 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT023 BE in Manufacturing and Design Engineering (Level 8)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€12,500.00 (421,445 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT418 BSc in Baking and Pastry Arts Management (Level 7)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (354,014 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT501 Bachelor of Music (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (387,729 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT506 BA in Commercial Modern Music (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (387,729 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT508 BA in Games Design (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (387,729 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT529 BA in Drama (Performance) Level 8

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (387,729 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT533 BA in Contemporary Visual Culture (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (387,729 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT544 BA in Design (Interior Design) Level 8

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (387,729 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT546 BA in Fine Art (Level 8)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (387,729 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้