มี 23 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDublin Institute of Technology

ireland

353

2

DT002 BEngTech in Engineering Systems Maintenance (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (349,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT003 BEngTech in Automation Engineering (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (349,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT004 BEngTech in Civil Engineering (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (349,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT006 BEngTech in Mechanical Engineering (Level 7)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (349,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT007 BEngTech in Automative Management and Technology (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (349,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT008 BEngTech in Electronics and Communications Engineering (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (349,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT009 BEngTech in Electrical and Control Engineering (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (349,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT010 BEngTech in Electrical Services Engineering (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (349,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT011 BEngTech in Aviation Technology (Level 7)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (349,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT021A BE in Electrical and Electronic / Computer and Communications Engineering (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€12,500.00 (416,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT022 BE in Mechanical Engineering (Level 8)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€12,500.00 (416,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT023 BE in Manufacturing and Design Engineering (Level 8)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€12,500.00 (416,601 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้