มี 9 หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

375

2

DT007 BEngTech in Automative Management and Technology (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,500.00 (374,825 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT011 BEngTech in Aviation Technology (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,500.00 (374,825 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT028 BSc in Transport Operations and Technology (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,500.00 (446,220 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT066 BE in Engineering (General Entry) Level 8

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,500.00 (446,220 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT169 BTech in Timber Product Technology (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,500.00 (374,825 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT222 BSc in Physics Technology (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (410,522 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT227 BSc in Science with Nanotechnology (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (410,522 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT384 MSc in Technology and Innovation Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (410,522 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT596 BA in Print and Digital Media Technology Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (410,522 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้