มี 1 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากDublin Institute of Technology

ireland

331

2

DT425 Higher Certificate in Pharmacy Technician Studies (Level 6)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€9,650.00 (323,658 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้