มี 3 หลักสูตรโภชนาการและสุขภาพระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

331

2

DT223 BSc in Human Nutrition and Dietetics (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€19,886.00 (666,970 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT225 BSc in Public Health Nutrition (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (385,707 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT420 BSc in Nutraceuticals in Health and Nutrition (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (385,707 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้