มี 3 หลักสูตรสาธารณสุขระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

332

2

DT225 BSc in Public Health Nutrition (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (384,675 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT436T MSc in Environmental Health and Safety

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,500.00 (418,125 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT491 BSc in Environmental Health (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (384,675 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้