มี 2 หลักสูตรสุขภาพศึกษาระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

389

2

DT420 BSc in Nutraceuticals in Health and Nutrition (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (386,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT422 BSc in Pharmaceutical Healthcare (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (386,392 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้