มี 4 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีจากDublin Institute of Technology

ireland

390

2

DT517 BA in Languages and English Studies (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (388,517 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT533 BA in Contemporary Visual Culture (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (388,517 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT555 BA in International Business and Languages (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (388,517 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT597 BA in Creative and Cultural Industries (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (388,517 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้