มี 3 หลักสูตรการสื่อสารด้วยภาพระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

266

DT533 BA in Contemporary Visual Culture (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

€11,500.00 (฿ 426,149) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT545 BA in Design (Visual Communication) Level 8

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

€11,500.00 (฿ 426,149) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT9009 Master of Arts in Visual Communication

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€11,500.00 (฿ 426,149) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้