มี 1 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDublin Institute of Technology

ireland

357

1

DT399 BSc in Economics and Finance Level 8

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (400,213 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้