มี 2 หลักสูตรการจัดการด้านสันทนาการระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

383

2

DT411 BA in Leisure Management (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,500.00 (380,143 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT411H BSc in Leisure Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (416,347 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้