มี 2 หลักสูตรการจัดการพลังงานระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDublin Institute of Technology

ireland

311

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

DT035 BSc Electrical Services and Energy Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€12,500.00 (422,014 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT712 BSc in Electrical Services and Energy Management (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (388,253 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้