มี 3 หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ทั่วไป)ระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

266

DT205 BSc in Mathematical Sciences (Level 8)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

€11,500.00 (฿ 420,565) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT220 BSc in Industrial Mathematics (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

€11,500.00 (฿ 420,565) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT9205 MSc in Mathematical Physics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€12,500.00 (฿ 457,136) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้