มี 1 หลักสูตรชีววิศวกรรมระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDublin Institute of Technology

ireland

353

2

DT235 BSc in Physics with Medical Physics and Bioengineering (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€11,500.00 (385,848 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้