มี 5 หลักสูตรเทคโนโลยีระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDublin Institute of Technology

ireland

320

1

DT007 BEngTech in Automative Management and Technology (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,500.00 (฿ 371,951) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT011 BEngTech in Aviation Technology (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,500.00 (฿ 371,951) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT028 BSc in Transport Operations and Technology (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,500.00 (฿ 442,799) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT169 BTech in Timber Product Technology (Level 7)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,500.00 (฿ 371,951) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

DT222 BSc in Physics Technology (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€11,500.00 (฿ 407,375) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้