มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ (ทั่วไป)ระดับจากDublin Institute of Technology

ireland

311

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

DT008 BEngTech in Electronics and Communications Engineering (Level 7)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€10,500.00 (354,492 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT021A BE in Electrical and Electronic / Computer and Communications Engineering (Level 8)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 มกราคม 2020

€12,500.00 (422,014 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

DT086 MSc in Electronic and Communications Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€12,500.00 (422,014 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้