ทั้งหมดที่ National University of Ireland, Galway ไอร์แลนด์

null

539

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

(LLM) International Migration and Refugee Law and Policy

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€16,500.00 (฿ 606,750) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MSc) AgriFood Sustainability and Technology

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€20,750.00 (฿ 763,034) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

(MSc) Biodiversity and Land-Use Planning

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€20,750.00 (฿ 763,034) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

(MSc) Childhood Speech, Language, and Communication Needs

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€15,200.00 (฿ 558,945) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MSc) Exercise Physiology and its Application in Therapy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€17,510.00 (฿ 643,890) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

(MSc) Sustainable Resource Management: Policy and Practice, Inter-Institutional Programme

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€13,750.00 (฿ 505,625) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Anaesthesia

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021

€14,750.00 (฿ 542,397) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Anatomy

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021

€14,750.00 (฿ 542,397) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Applied Behaviour Analysis

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021

€14,250.00 (฿ 524,011) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Bacteriology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021

€14,750.00 (฿ 542,397) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Biomedical Engineering and Regenerative Medicine (BMERM)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021

€14,750.00 (฿ 542,397) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Child and Youth Research

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021

€14,250.00 (฿ 524,011) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้