เรียนต่อ ไอร์แลนด์ ที่ National University of Ireland, Galway

ireland

739

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

(LLM) International Migration and Refugee Law and Policy

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

€17,000.00 (฿ 640,191) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MSc) AgriFood Sustainability and Technology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

€23,750.00 (฿ 894,385) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MSc) Biodiversity and Land-Use Planning

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 YEARS, PART-TIME

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

€20,750.00 (฿ 781,410) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

(MSc) Childhood Speech, Language, and Communication Needs

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

15 August 2021

€15,700.00 (฿ 591,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(MSc) Exercise Physiology and its Application in Therapy

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

€17,510.00 (฿ 659,397) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

(MSc) Sustainable Resource Management: Policy and Practice, Inter-Institutional Programme

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Anaesthesia

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 555,460) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Anatomy

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 555,460) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Applied Behaviour Analysis

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,250.00 (฿ 536,631) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Bacteriology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 555,460) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Biomedical Engineering and Regenerative Medicine (BMERM)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 555,460) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Structured PhD) Child and Youth Research

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,250.00 (฿ 536,631) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้