ทั้งหมดที่ National University of Ireland, Galway ไอร์แลนด์

null

695

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

(Structured PhD) Child and Youth Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€14,250.00 (478,116 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

(Structured PhD) Digital Arts and Humanities (DAH)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€14,250.00 (478,116 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

(Structured PhD) Nursing and Midwifery

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€14,750.00 (494,892 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

(Structured PhD) Occupational Therapy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€14,750.00 (494,892 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA in Arts with Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,850.00 (531,799 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Child, Youth and Family: Policy and Practice)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (494,892 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Children's Studies)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (494,892 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Digital Arts and Technology)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,850.00 (531,799 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Drama, Theatre and Performance Studies)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (494,892 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Drama, Theatre, and Performance Studies)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (494,892 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (English and Media Studies)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,850.00 (531,799 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Film and Digital Media)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,850.00 (531,799 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้