มี 3 หลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากNational University of Ireland, Galway

ireland

751

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MSc (AgInnovation: Agricultural Innovation and Entrepreneurship)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€17,750.00 (599,260 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc in Strategy, Innovation and People Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€15,550.00 (524,985 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in TechInnovation

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€17,750.00 (599,260 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้