มี 3 หลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากNational University of Ireland, Galway

ireland

540

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MA (Rural Futures Planning and Innovation)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€15,550.00 (฿ 550,842) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc (AgInnovation: Agricultural Innovation and Entrepreneurship)

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€17,750.00 (฿ 628,774) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc (Strategy, Innovation and People Management)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€16,900.00 (฿ 598,664) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้