มี 44 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

583

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

(MSc) Sustainable Resource Management: Policy and Practice, Inter-Institutional Programme

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€13,750.00 (฿ 515,846) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts with Human Rights

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€15,500.00 (฿ 581,500) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Studies (International Hotel Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€13,924.00 (฿ 522,374) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€16,750.00 (฿ 628,395) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€14,750.00 (฿ 553,362) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce (Gaeilge)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€16,750.00 (฿ 628,395) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Commerce (Global Experience)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€16,750.00 (฿ 628,395) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Law and Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€16,750.00 (฿ 628,395) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Law and Human Rights

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€14,650.00 (฿ 549,611) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Financial Mathematics and Economics)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€19,750.00 (฿ 740,943) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business Studies Online (Higher Diploma)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€2,820.00 (฿ 105,795) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate (Medical Technology Regulatory Affairs and Quality (online)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2021

€8,000.00 (฿ 300,129) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้