มี 7 หลักสูตรการบัญชีระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

583

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Commerce (Accounting)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€14,750.00 (฿ 550,597) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Accounting and Analytics-Pathway A (MSc)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€16,750.00 (฿ 625,254) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Accounting and Analytics-Pathway B (MSc)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

€11,240.00 (฿ 419,573) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Law and Taxation

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€16,750.00 (฿ 625,254) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€16,550.00 (฿ 617,788) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MEconSc (International Finance)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€16,900.00 (฿ 630,853) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc (Corporate Finance)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€17,300.00 (฿ 645,785) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้