มี 6 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากNational University of Ireland, Galway

ireland

767

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Education (Computer Science and Mathematical Studies)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,850.00 (530,183 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Business Information Systems)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (493,388 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Honours) Computer Science and Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€16,750.00 (560,288 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Software Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 YEAR, PART-TIME

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

€5,300.00 (177,285 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Higher Diploma (Software Design and Development)-Industry Stream / ICT Skills

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€17,750.00 (593,738 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Higher Diploma in Software Design and Development

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€17,750.00 (593,738 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้