มี 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สุขภาพระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากNational University of Ireland, Galway

ireland

556

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MSc (Health Economics)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

€16,500.00 (572,908 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Structured PhD (Population Health and Health Services Research)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (512,145 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้