มี 9 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

583

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

(Structured PhD) Electrical and Electronic Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 553,362) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering (Electrical and Electronic)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€19,750.00 (฿ 740,943) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering (Electronic and Computer)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€19,750.00 (฿ 740,943) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MApplSc (Electrical and Electronic Engineering)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 553,362) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering (Electrical and Electronic Engineering)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€20,750.00 (฿ 778,459) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering (ME) (Electronic and Computer Engineering)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€20,750.00 (฿ 778,459) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ME (Electrical and Electronic Engineering) - By Research

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 553,362) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MEngSc (Electrical and Electronic Engineering)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 553,362) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PDip (Digital Transformation)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€13,250.00 (฿ 497,088) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้