มี 107 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

749

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

(Structured PhD) Nursing and Midwifery

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€14,750.00 (498,616 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

(Structured PhD) Occupational Therapy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€14,750.00 (498,616 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Psychology)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€14,750.00 (498,616 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Psychology)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (BA DEGREE), 4 YEARS (BA INTERNATIONAL)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€14,750.00 (498,616 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medicine (MB) of Surgery (BCh) and of Obstetrics (BAO)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5, 6 OR 8 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€50,135.00 (1,694,789 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Mental Health Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€23,750.00 (802,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Midwifery Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€23,750.00 (802,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing Science (General - Galway and Portiuncla)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€23,750.00 (802,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Biopharmaceutical Chemistry)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€16,750.00 (566,225 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Environmental Health and Safety)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€16,750.00 (566,225 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Occupational Therapy)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€23,750.00 (802,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Podiatric Medicine)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€23,750.00 (802,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้