มี 16 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากNational University of Ireland, Galway

ireland

666

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Psychology)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (498,699 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Psychology)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (BA DEGREE), 4 YEARS (BA INTERNATIONAL)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (498,699 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Medicine (MB) of Surgery (BCh) and of Obstetrics (BAO)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5, 6 OR 8 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€50,135.00 (1,695,069 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Mental Health Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€23,750.00 (802,990 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Midwifery Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€23,750.00 (802,990 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Nursing Science (General - Galway and Portiuncla)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€23,750.00 (802,990 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Biopharmaceutical Chemistry)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€16,750.00 (566,319 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Environmental Health and Safety)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€16,750.00 (566,319 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Occupational Therapy)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€23,750.00 (802,990 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Podiatric Medicine)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€23,750.00 (802,990 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Speech and Language Therapy)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€23,750.00 (802,990 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HDip in Occupational and Environmental Health and Safety

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€17,750.00 (600,129 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้