มี 5 หลักสูตรการให้คำปรึกษาระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

687

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Speech and Language Therapy)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€23,750.00 (814,195 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA/Postgraduate Diploma (Public Advocacy and Activism)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,550.00 (533,084 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Sciences (Cellular Manufacturing and Therapy)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€17,000.00 (582,792 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD (Speech and Language Therapy)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (505,658 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Structured Masters (Cancer)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€17,750.00 (608,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้