มี 14 หลักสูตรจิตวิทยาระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

688

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Psychology)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (495,590 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Psychology)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (BA DEGREE), 4 YEARS (BA INTERNATIONAL)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (495,590 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Psychological Science (Clinical Psychology)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,550.00 (522,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HDipA (Psychology-Conversion)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,250.00 (445,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HDipA in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,250.00 (445,191 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MLitt (Psychology)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€14,250.00 (478,790 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc (Applied Behaviour Analysis)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,550.00 (522,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Health Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€16,400.00 (551,029 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Structured PhD (Arts, Humanities, and Social Sciences) (Psychology and Health)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€14,250.00 (478,790 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Structured PhD (Arts, Humanities, and Social Sciences) (Psychology)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€14,250.00 (478,790 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Structured PhD (Health Psychology Practice)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€14,250.00 (478,790 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Structured PhD (Perception, Cognition and Action)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€14,250.00 (478,790 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้