มี 3 หลักสูตรสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์ระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

676

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

(Structured PhD) Nursing and Midwifery

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (498,315 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Midwifery Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€23,750.00 (802,372 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Higher Diploma in Midwifery

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้