มี 10 หลักสูตรสาธารณสุขระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

767

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Environmental Health and Safety)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€16,750.00 (561,790 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HDip in Occupational and Environmental Health and Safety

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€17,750.00 (595,330 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Health Promotion

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,550.00 (521,542 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master Health Science (Public Health Nursing)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€8,180.00 (274,355 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Health Sciences (Clinical Education)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (494,711 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MPhil (Health Sciences - Health Promotion)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€14,250.00 (477,941 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc (Occupational and Environmental Health and Safety)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€17,750.00 (595,330 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma (Health Promotion)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,550.00 (521,542 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Structured PhD (Arts, Humanities, and Social Sciences) (Health Promotion)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€14,250.00 (477,941 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Structured PhD in Health Promotion

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€14,750.00 (494,711 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้