มี 56 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากNational University of Ireland, Galway

ireland

761

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

(Structured PhD) Child and Youth Research

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€14,250.00 (481,299 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

(Structured PhD) Digital Arts and Humanities (DAH)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020

€14,250.00 (481,299 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LLM (International and Comparative Disability Law and Policy)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,550.00 (525,207 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LLM (Peace Operations, Humanitarian Law and Conflict)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,500.00 (523,519 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LLM in International Migration and Refugee Law and Policy

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,500.00 (523,519 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA (Global Women's Studies: Gender, Globalisation and Rights)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€16,400.00 (553,917 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA (International Contemporary Literatures and Media)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,550.00 (525,207 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA (Journalism)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€16,500.00 (557,294 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA (Rural Sustainability)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,550.00 (525,207 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA (Translation Studies)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,550.00 (525,207 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Literature and Publishing

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,550.00 (525,207 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Politics and Sociology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,550.00 (525,207 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้