มี 7 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

587

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Government (Politics, Economics and Law)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€16,650.00 (฿ 621,521) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Financial Mathematics and Economics)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

€19,750.00 (฿ 737,240) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Economics (MLitt)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,250.00 (฿ 531,933) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Higher Diploma (Economic Science)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

€13,250.00 (฿ 494,604) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc (Global Environmental Economics)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€16,500.00 (฿ 615,922) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc (Health Economics)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€16,500.00 (฿ 615,922) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Structured PhD (Population Health and Health Services Research)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,750.00 (฿ 550,597) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้