มี 4 หลักสูตรการถ่ายภาพด้วยรังสีทางการแพทย์ระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

487

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

(Structured PhD) Radiology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

€14,750.00 (฿ 539,421) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MD (Radiology)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

€14,750.00 (฿ 539,421) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc (Radiology)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

€14,750.00 (฿ 539,421) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc/Postgraduate Diploma (Multidisciplinary Radiology)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€15,200.00 (฿ 555,878) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้