มี 3 หลักสูตรทักษะการให้คำปรึกษา (ทั่วไป)ระดับจากNational University of Ireland, Galway

ireland

692

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Speech and Language Therapy)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€23,750.00 (847,818 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Sciences (Cellular Manufacturing and Therapy)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€17,000.00 (606,859 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD (Speech and Language Therapy)

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,750.00 (526,540 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้