มี 2 หลักสูตรเทคโนโลยีระดับปริญญาโทจากNational University of Ireland, Galway

ireland

754

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Structured Masters (Key Enabling Technologies)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€17,750.00 (599,513 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Structured MSc in Astronomical Instrumentation and Technology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€17,750.00 (599,513 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้