Engineering ทั้งหมดที่ University of Limerick ไอร์แลนด์

null

1229

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering in Aeronautical Engineering

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€15,986.00 (548,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€15,986.00 (548,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering in Chemical and Biochemical Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€15,986.00 (548,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering in Civil Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€15,986.00 (548,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering in Design and Manufacture

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€15,986.00 (548,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Engineering in Electronic and Computer Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€15,986.00 (548,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Construction Management and Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€15,986.00 (548,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Technology (Education) in Materials and Engineering Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€15,986.00 (548,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Chemical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€14,321.00 (490,951 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma/Master of Engineering in Computer Engineering

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 YEAR FULL-TIME GRAD DIP + 1 YEAR FULL-TIME MASTERS

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€14,321.00 (490,951 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LM116 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€15,986.00 (548,030 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Computer and Communications Systems

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€14,321.00 (490,951 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Limerick เป็นสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำในใจกลางประเทศไอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยอันโดดเด่น

  • มหาวิทยาลัยไอริชแห่งปี 2019 โดย Sunday Times
  • หนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับท็อป 100 ของโลก
  • นักศึกษานานาชาติ 2,500 คน
  • อัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงที่สุดในไอร์แลนด์