ทั้งหมดที่ Institute of Technology Carlow ไอร์แลนด์

null

229

3

Bachelor of Arts (Honours) Accounting CW948

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Applied Social Studies in Professional Social Care Practice CW068

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Art CW038

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Early Childhood Education & Care CW028

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Early Childhood Education and Care CW748

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) in Professional Social Care Practice CW758

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Media and Public Relations CW808

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Product Design Innovation CW728

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (Honours) Sports Management and Coaching CW858

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts - Art CW057

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Industrial Design CW707

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts Sport Coaching & Business Management (GAA) CW807

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 376,920) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

IT Carlow มีสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งนักศึกษาจะได้พบกับเพื่อนแท้ พร้อมกับการบรรลุเป้าหมายทางวิชาการ

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปูพื้น
  • หลักสูตรในสาขาธุรกิจ, นิติศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, กีฬา และวิทยาศ
  • อยู่ในเมือง Carlow ตะวันออกเฉียงใต้ของไอร์แลนด์ ใกล้เมืองดับลิ
  • เป็นที่รู้จักในเรื่องความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักศึกษา