มี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากInstitute of Technology Carlow

ireland

219

3

Bachelor of Science (Honours) Common Entry (CEY) CW108

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 359,592) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science (Honours) Digital Marketing with Analytics CW848

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€10,250.00 (฿ 359,592) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science Applied Research Innovation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020, 11 มกราคม 2021

€11,250.00 (฿ 394,674) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

IT Carlow มีสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งนักศึกษาจะได้พบกับเพื่อนแท้ พร้อมกับการบรรลุเป้าหมายทางวิชาการ

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปูพื้น
  • หลักสูตรในสาขาธุรกิจ, นิติศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, กีฬา และวิทยาศ
  • อยู่ในเมือง Carlow ตะวันออกเฉียงใต้ของไอร์แลนด์ ใกล้เมืองดับลิ
  • เป็นที่รู้จักในเรื่องความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักศึกษา