มี 6 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับจากInstitute of Technology Carlow

ireland

189

Bachelor of Science (Honours) Facilities and Building Services (FBS) CW438

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€9,750.00 (328,727 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Honours) in Architectural Technology CW468

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€9,750.00 (328,727 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (Honours) in Quantity Surveying (QSY) CW438

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€9,750.00 (328,727 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science Architectural Technology CW407

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€9,750.00 (328,727 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Construction in Building and Services Management CW417

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€9,750.00 (328,727 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science Management in the Built Environment

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€10,750.00 (362,443 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้