มี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ระดับปริญญาตรีจากCork Institute of Technology

ireland

292

2

CR 320 Bachelor of Science (Honours) in Biomedical Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€12,000.00 (420,985 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้